รถรับจ้างขนของ InterPark อินเตอร์ปาร์ค Jpark เจปาร์ค ม.ธรรมศาสตร์ โทร 063-840-4524

แค่ย้ายบ้านย้ายของแค่นี้ย้ายเองก็ได้รถเราเองก็มี แต่เคยคิดไหมว่าการย้ายสิ่งของเหล่านั้นหากเราทำด้วยตัวเราเองเพียงคนเดียวนั้นจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

        หล …